Hjem Leirer Leirdag Om oss Kontakt
Om oss    Misjonssenteret i adventslys Foto: Sjalg-Helmer Vian

Vestre Jakobselv Camping og Misjonssenter (Vestre Jakobselv Camping) og Repparfjord Camping og Misjonssenter eies og drives av Finnmark Indremisjon og er våre leirsted i Finnmark. I tillegg til leirarbeid og annet misjonsarbeid, drives det campingplass på stedet.

Barne- og ungdomsrådet i Finnmark Indremisjon har ansvaret for leirarbeidet i kretsen og arrangerer flere leirer i vår- og høsthalvåret for barn og ungdom på senteret. For øyeblikket er det lite leirarbeid på Repparfjord, men vi har et ønske om å få dette opp å gå igjen.

Finnmark Indremisjon er en organisasjon som ønsker at barn, unge, voksne og gamle skal få bli kjent med Jesus. På leir er det altså det fokuset vi vil ha. Forkynnelsen på leir vil bli tilpasset til hver aldersgruppe etter hva som er rett og forkynne til aldersgruppen. Det er ingen som skal bli tvunget eller presset til å tro på Jesus, det er hvert menneske sitt eget valg. Vi vil heller ikke presse noen til å forandre meninger og tanker, alle har rett til sine egne meninger.

Under kan du se det vi baserer forkynnelsen vår ut i fra i leirarbeidet:

På våre leirer ønsker vi at barn og ungdom skal få lære mer om Jesus, Guds sønn. Han som døde for hele verdens synd, og sto opp fra de døde slik at de som tror på Ham ikke skal møte død i evigheten men LIV!

På våre leirer ønsker vi at barn og ungdom skal få lære mer om Gud, Han som har skapt oss! Han som skapte himmel og jord, Han som er den allmektige Herre, den gode Herre, den kjærlige Herre som elsker oss over alt på jord! Han som sendte Sin Egen Sønn til soning for vår synd, for Han vil ikke at vi skal gå fortapt. Gud er en stor Gud, en hellig Gud og en kjærlig Gud.

På våre leirer ønsker vi at barn og ungdom skal få lære mer om Bibelen, Guds eget ord. Vi ønsker at de skal få møte boka som forteller de hvor fantastisk stor verdi de har! Hvor mye hvert eneste menneske er verdt i Guds øyne. Vi ønsker at barna skal få bli kjent med historiene i Bibelen, menneskene i Bibelen og at de skal få bli kjent med Jesus i Bibelen.

Vi ser på hele Bibelen som Guds ord, og vi vil fortelle fra Bibelen som at det er Guds ord. Det vil si at vi er konservativ i vårt Bibelsyn. Vi har gjerne andre meninger om noen vanskelige saker i samfunnet i dag enn de fleste andre har, men dette er ikke noe vi vil forkynne i forkynnelsen. Om noen spør oss om vår tro og liv, så ønsker vi og svare. Og da vil vi svare etter hva vi tror på og mener er rett.

 

Har du noen spørsmål rundt hva vi tror på, så er det bare og ta kontakt! Vi er veldig glad i å snakke om hva vi tror på :)

Kontaktinfo til Barne- og Ungdomssekretær i Finnmark Indremisjon:

Håkon Garvo Tlf: 916 23 795

 

Medlemmer til barne- og ungdomsrådet (BUR) velges av årsmøtet i Finnmark Indremisjon. Rådet består for tiden av:

Knut-Arne Mannsverk

Sindre Asser Netland Nilssen

Marion Harila Kjelling

Julianne Amy Strige Raastad

Webmaster logginn